RISICOKAPITAAL VAN PMV: MAATSCHAPPELIJK EN FINANCIEEL RENDEMENT IN EVENWICHT

Participatiemaatschappij Vlaanderen, kortweg PMV, is een Vlaamse investeringsmaatschappij en bekleedt een unieke positie in het Vlaamse financieringslandschap. Niet enkel omdat zij daarbinnen als enige (een combinatie van) kapitaal, leningen en waarborgen aanbiedt, maar ook maatschappelijk én financieel rendement probeert te verzoenen. PMV is sinds jaar en dag partner van The Big Score. Reden genoeg dus voor een interview met Roald Borré, Groepsmanager Venture Capital bij PMV en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle kapitaalinvesteringen bij PMV.

Mijnheer Borré, laten we starten door de knuppel in het hoenderhok te gooien. In een markt met een overaanbod aan kapitaal, is er nog een speler als PMV nodig?

Roald Borré: “Op het eerste gezicht zou je om die reden inderdaad kunnen zeggen van niet. Maar als je wat dieper graaft heeft een organisatie als PMV zeker haar plaats naast de private spelers. Die laatste hebben een belangrijke rol te spelen in het financieringslandschap. Niettemin heeft die private speler maar één doel, en dat is een zo hoog mogelijke return leveren voor zijn investeerders. Dat is hun voornaamste focus. Wij zijn daar anders in. Wij zoeken dat evenwicht tussen het maatschappelijke en financiële rendement, en zijn in die zin complementair. Dat maatschappelijke vertaalt zich in het feit dat wij enorm begaan zijn met de toekomst van het bedrijf nadat wij uitgestapt zijn.”

Hoe doen jullie dat concreet?

Als actieve partner van nze portefeuillebedrijven willen wij in de raden van bestuur beslissingen nemen die in de eerste plaats zorgen voor de verdere uitbouw van een duurzaam bedrijf, zodat we dat bedrijf op de rails zetten voor de komende 10 à 20 jaar. Wij zitten bijvoorbeeld maar 7 à 9 jaar in een bedrijf, maar voor ons is het heel belangrijk dat op het moment dat wij uitstappen, het bedrijf solide is en vol vertrouwen de toekomst kan tegemoet gaan. Dat is een van de belangrijkste componenten van ons maatschappelijk rendement.

Verschilt die aanpak dan dermate van een private speler?

Voor een stuk wel. De private speler heeft natuurlijk evenzeer baat bij een solide onderneming op het moment van uitstap, maar wij brengen expliciet die lange termijn invalshoek mee aan tafel. Voor een private equity speler volstaat het als het rendement op moment van uitstap gerealiseerd is. Wij merken dat onze aanpak voor veel ‘founders’ belangrijk is. Voor ons is de uitbouw van een economisch duurzaam bedrijf de basis van waardecreatie. Als je dat doet, komt de financiële return wel vanzelf. Wij ondersteunen beslissingen die de langetermijnhorizon van een bedrijf nastreven. Wij beslissen dus niet op basis van kortetermijn waardecreatie, maar op langere termijn.

Hebt u een voorbeeld van hoe u dat in een concreet dossier in de praktijk hebt omgezet en waar u impact hebt gemaakt?

Een mooi voorbeeld daarvan is onze exit uit een industriële speler, waar we in 2012 zijn ingestapt binnen een structuur die goed was voor ons en de bestaande aandeelhouders. In 2016 lag er een bod op tafel van een Amerikaanse partij die zelf in de problemen zat en dacht met de acquisitie van het Vlaamse bedrijf haar problemen te kunnen oplossen. Dat was voor de aandeelhouders op korte termijn de snelste manier voor een rendabele exit, maar was een hele slechte zet voor het bedrijf zelf. Vandaar hebben we samen met een andere partij een alternatief plan op tafel gelegd om te zorgen dat die exit er op dat moment niet kwam, waardoor we zijn kunnen blijven timmeren aan de weg. We hadden een plan van 5 tot 8 jaar om het bedrijf echt solide te maken. De interesse van andere partijen kwam uiteindelijk vroeger dan oorspronkelijk voorzien. Terwijl de private spelers vooral focusten op een goede prijs, was het voor ons vooral belangrijk wat de koper achteraf met het bedrijf zou doen. Uiteindelijk hebben we verkocht aan die partij die ons de garantie gaf voor de uitbouw van een Europese hub én ook de hoogste prijs bood.

Hoe kijken de andere partijen naar jullie als complementaire partner?

Roald Borré: the proof of the pudding is natuurlijk in the eating. Als je een aantal successen gecreëerd hebt en een aantal mooie exits hebt gerealiseerd, dan toon je aan de markt dat het evenwicht werkt en dat het een het ander niet in de weg staat. Je ziet ook dat sommige bedrijven naar ons komen en absoluut willen dat PMV mee aan tafel komt zitten omdat we die extra dimensie bijbrengen. Als we moeten schakelen op lange termijn, dan kunnen we dat. Die stabiliteit in het aandeelhouderschap is een absolute toegevoegde waarde, waarrond je de toekomst van een bedrijf kan bouwen. Een investeerder die kan meestappen in verschillende rondes is voor veel bedrijven van onschatbare waarde. Daarnaast begrijpen wij dankzij de ondernemersachtergrond van een aantal van onze medewerkers ook de uitdagingen van zowel de investeerders als van de ondernemer, en de moeilijkheden waarmee hij dikwijls geconfronteerd wordt. De taal kunnen spreken van de ‘andere kant’ geeft ook zeer veel comfort aan de ondernemers en toont aan dat je als PMV het evenwicht zoekt tussen het financiële en het entrepreneurial aspect. Die combinatie maakt dat we een heel mooie en gebalanceerde portefeuille hebben kunnen uitbouwen.  

Daarnaast is ook ons investeringsteam absoluut een van de sterktes van PMV. Wij hebben een van de grotere investeringsteams in Vlaanderen die samengesteld zijn uit heel veel technische profielen. Zij spreken niet alleen de financiële taal maar ook de technische taal van de ondernemer. Er is enorm veel kennis aanwezig, en dikwijls meer dan de ondernemer op voorhand kan inschatten. Hierdoor kunnen we een grote toegevoegde waarde bieden, die we nog kunnen versterken dankzij onze relaties met de socs (het vib, vito, imec, etc,) Dat netwerk kunnen we ook dagdagelijks inzetten voor onze bedrijven.

Nu iedereen spreekt over een nakende recessie omwille van onder andere de stijgende energieprijzen, vreest u voor een moeilijkere toegang tot kapitaal voor bedrijven?

Roald Borré: Op topdossiers zal er nog altijd heel veel concurrentie zijn, maar voor bedrijven met een potentieel lager rendement, maar nog altijd heel mooie bedrijven, verwachten wij wel dat het moeilijker wordt en ontstaat er het risico dat er geen kandidaten meer zijn om te financieren. Vele partijen hebben het moeilijk om door de crisis te kunnen kijken. In die momenten zijn wij er meer dan ooit voor de Vlaams ebedrijven. Terwijl anderen misschien het geld tegen de borst houden kunnen wij meer nog dan in goede periodes de kracht van ons netwerk uitbouwen, en kunnen wij samen met de ondernemers op zoek gaan naar partijen in ons netwerk die samen met ons de investeringen willen doen. Bedrijven die anders moeilijk gefinancierd geraken, gaan dan toch aan hun kapitaal geraken. Op dat moment moeten wij als PMV er staan om onze rol te vervullen. Omdat wij geen kortetermijnhorizon hebben om te moeten exiten, kunnen wij door een investeringscyclus kijken. Zonder voorbestemde exitdatum en dankzij onze evergreenstructuur lukt dat.

De voorbije jaren is er een ontploffing geweest van het aantal start-ups, vooral dan van ‘student to entrepreneur. Dat vormt wel een groot risico in een recessieklimaat met negatief investeringsklimaat, met name dat er een mismatch ontstaat tussen jonge start-ups en fondsen die veel geld opgehaald hebben. Door de tendens naar meer late stage dossiers, verschuift en verdiept de zogenaamde ‘dead valley’. Initiatieven zoals het Flanders Future Techfund kunnen daar zeker bij helpen. Het is noodzakelijk om goede bedrijven in een vroeg stadium en in moeilijke marktomstandigheden te kunnen blijven financieren. Zo werken we echt aan de uitbouw van een ecosysteem.

Back to blog posts